Ciao

Spośród zwierząt hodowanych przez człowieka konie wydają się być najbardziej fascynującymi. Skąd tak mocny afekt do tych zwierząt?


Prawdopodobnie rola konia w życiu ludzi była niezwykle ważna ze względów praktycznych. Koń przez tysiące lat był zwierzęciem pociągowym, służył do prac polowych, przenosił na swym grzbiecie dobytek swojego pana, a także jego samego. Niezastąpioną rolę koń odgrywał podczas polowań. To na nim jeździec ścigał zwierzynę, a następnie przywoził ją do domostwa lub obozu. W końcu koń to uczestnik niezliczonych wojen i bitew. Rydwany, tabory, pojedynczy jeźdźcy, całe formacje jazdy – bez koni historyczna wojna chyba byłaby niemożliwa. Dodajmy, iż w epoce legendarnego Czyngis Chana to właśnie konie poprowadziły mongolskich jeźdźców do podboju znacznej części Azji i Europy.


Dlatego, pod wpływem tak silnych związków koni z człowiekiem, darzymy te zwierzęta ogromnym sentymentem. Koń, podobnie jak pies, to w zasadzie synonim przyjaciela. Dziś konie hodowane są do celów sportowych lub rekreacyjnych. Także w terapii dzieci niepełnosprawnych wprowadza się kontakt leczonego rehabilitowanego dziecka z koniem. Ten fakt chyba najlepiej unaocznia naszą przyjacielską więź z koniem.


Obecnie naprawdę rzadko można spotkać konia ciągnącego wóz lub pracującego w polu. Konie hodowane są głównie przez pasjonatów, ceniących ich piękno, inteligencję, zdolność do nauki i współpracy. To trudne zajęcie, absorbujące czas praktycznie dzień w dzień. Konie wymagają należytego schronienia, pokarmu, oporządzenia, codziennej aktywności oraz regularnej opieki weterynaryjnej. Wyjątkowej dbałości wymagają konie sportowe, które od młodości poddawane są treningowi.
Konie to także temat pracy twórczej. Pojawiają się w pracach malarzy, fotografików, filmowców z wielu krajów oraz kręgów kulturowych. Piękno galopującego konia z rozwianą grzywą jest nieporównywalne z niczym innym.


Należy także wspomnieć o aspekcie biznesowym hodowli koni. Wyselekcjonowane osobniki rasy arabskiej to bardzo droga przyjemność. Pojedynczy „arab” to niekiedy koszt liczony w setkach tysięcy dolarów. Ten fakt unaocznia chyba najbardziej, jak silna jest więź i fascynacji ludzi tymi pięknymi zwierzętami.